top of page

Intake en behandelplan

Tijdens het eerste bezoek aan de praktijk vindt er eerst een intakegesprek plaats. Dit begint met het stellen van gerichte vragen over de aandoening en de ziektegeschiedenis. Het voelen van de pols en het kijken naar de tong zijn belangrijke onderdelen bij het stellen van de diagnose. Ze geven een indruk van de algemene conditie, het energieniveau en de toestand van bepaalde interne organen. Hierna is vast te stellen waar de mogelijke oorzaak van de klacht ligt en wordt een behandelplan gemaakt.

Acupunctuur

Acupunctuur is bekend door het goede effect op allerlei soorten pijn zoals hoofdpijn, spierpijn, gewrichtspijn en menstruatiepijn. Verder kunnen met acupunctuur de meest diverse andere klachten behandeld worden, o.a. slaapproblemen, burn out, hooikoorts, zwangerschapsproblemen, astmatische klachten, verslavingen (b.v. roken) en overgewicht.

Ook kan acupunctuur bijdragen tot verbetering van een aantal psychische en minder goed te definiëren klachten. Met acupunctuur zijn heel veel klachten en ziektes te genezen of te verbeteren. De acupunctuur gaat ervan uit dat aan alle klachten, zowel fysiek als geestelijk, een verstoring van de energie ten grondslag ligt. Acupuncturisten passen diverse technieken toe, maar de meest kenmerkende is het prikken met dunne, stetiele naaltjes.  

Soms wordt bij het prikken warmte gebruikt, opgewekt door een smeulend kruid (moxa) of door een speciale lamp. De therapeut stelt de diagnose onder meer door je polsslag te voelen, je tong te bekijken en je huid te bekloppen (palperen). Omdat de therapeut als doel heeft om jouw totale gezondheidstoestand weer in balans te brengen, zal hij of zij je vaak met verschillende methoden en adviezen behandelen. Afhankelijk van de diagnose combineert de therapeut de acupunctuurbehandeling met andere geneeswijzen, zoals kruiden,cupping en moxa.

image.jpg

Vijf Elementen Acupunctuur

Vijf Elementen Acupunctuur ontleent zijn naam aan de Vijf Elementen. Binnen de Chinese geneeswijze is eeuwen geleden een stroming ontstaan die de 5 elementen gebruikt om ziekte en gezondheid te verklaren.

In de Chinese filosofie die mede aan de basis lag van de ontwikkeling van acupunctuur spelen de Vijf Elementen een belangrijke rol. Deze 5 Elementen Acupunctuur is een stroming binnen de acupunctuur gericht op het creëren van een emotionele, mentale en spirituele balans in het leven.

image.jpg

Cupping

Cuppen zetten is een methode waarbij een kop, gemaakt van glas, bamboe of aardewerk wordt aangebracht op het huidoppervlak. Door de kop kortstondig te verwarmen of door knijpen in de bal ontstaat een vacuumkracht, ook lokaal op de huid.

Na een cupping behandeling kan er lokaal een Het effect van Cupping is betere doorbloeding in de spieren en de afvalstoffen in het lichaam worden met deze behandeling naar het huidoppervlak.

image.jpg

Moxa

Moxa therapie is een oud onderdeel van de traditionele Chinese geneeskunde. Moxa ofwel bijvoetkruid (artemisia vulgaris) heeft een verwarmende werking. Dit kruid kan op verschillende manieren toegepast worden. Het ruwe kruid kan in torentjes op de huid geplaatst worden, een sigaar van moxa kan boven de huid of tegen een acupunctuurnaald gehouden worden of een lamp met dezelfde verwarmende eigenschappen wordt geplaatst om het lichaam te verwarmen.

Er is nog een heel belangrijke toepassing van moxa therapie: een stuitligging. Voorwaarde is dat de verloskundige of gynaecoloog heeft geconstateerd dat het kindje nog voldoende ruimte heeft om te draaien en nog niet is ingedaald. In de praktijk blijkt dit het meest succesvol tussen de 35ste en 38ste zwangerschapsweek.
bottom of page