top of page

 

Disclaimer


1. Aansprakelijkheid


De inhoud op de website/webpagina is van algemene informatieve aard. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

U bepaalt zelf de waarde van de informatie voor uw eigen situatie. U blijft zelf verantwoordelijk voor de acties die u onderneemt of laat aangaande uw gezondheid. De eigenaar van deze website aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie, links of richtlijnen op deze.


2. website


De website/webpagina bevat hyperlinks naar websites van derden, waarover de eigenaar van deze website geen zeggenschap heeft en er derhalve niet voor kan instaan dat de inhoud van deze websites juist, volledig en actueel is.

De eigenaar van deze website is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze is ontstaan of voortvloeit uit:

Het gebruik van de website/webpagina en de inhoud, of de wijziging of de niet beschikbaarheid van de website en inhoud

Het gebruik van hyperlinks naar websites van derden en de inhoud, of de niet beschikbaarheid van hyperlinks.


3. Intellectueel eigendom


De auteursrechten op de website/webpagina’s berusten bij de eigenaar van de website, tenzij anders aangegeven. Het is toegestaan de inhoud voor persoonlijk gebruik te downloaden of te printen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan (een gedeelte of gedeeltes van) de inhoud voor andere doeleinden te gebruiken en het bijzonder niet voor commerciële exploitatie. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk opleveren op intellectuele eigendomsrechten en/of in strijd zijn met wet- en regelgeving op onder meer het gebied van privacy.
Tuchtregeling en klachten

De therapeut is onderhevig aan het tuchtrecht dat verzorgd wordt door de KAB (Koepel Alternatieve Behandelwijzen). link naar KAB

Het heeft de voorkeur om klachten in eerste instantie te bespreken met de therapeut. Indien de cliënt en therapeut geen overeenstemming kunnen bereiken, kan de cliënt zich ook wenden tot de klachtencommissie van de Zhong: NVTCG Zhong, postbus 254, 6700 AG Wageningen, telefoon: 0317 423 505, info@zhong.nl, www.zhong.nl
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

hwaxia.nl gebruikt een cookie voor Google Analytics (om inzicht te verkrijgen in het bezoek van de website aan de hand van informatie over bezoekersaantallen en populaire pagina’s).Privacyverklaring


Dit is de privacyverklaring van Hwa Xia Acupunctuur Kliniek gevestigd aan de Geesterweg 1, 1815 CR AlKMAAR. KvK-inschrijfnummer: 65799526 met NL002 373 823 B13. Voor vragen of contact kun je mailen met info@hwaxia.nl.


Waar we in dit privacyverklaring verwijzen naar ‘persoonsgegevens’, bedoelen we de informatie die jij aan ons verstrekt over jezelf. Zoals bijvoorbeeld je naam, e-mailadres en telefoonnummer. Dat doe je geheel vrijwillig.


1. Doel verwerken en opslaan persoonsgegevens


Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om jou te informeren en contacteren voor hetgeen waarvoor je het betreffende contactformulier hebt ingevuld. De samenstelling van de gevraagde persoonsgegevens is per formulier zo aangepast,dat we jou geen informatie vragen en/of opslaan die niet relevant is voor hetgeen waarvoor jij je persoonsgegevens achterlaat. Het achterlaten van jouw persoonsgegevens is per definitie volledig vrijwillig.


Alle formulieren op de website hebben als doel jou te informeren over ons bedrijf of een specifieke vraag die je zelf hebt gesteld. Per formulier staat beschreven waar je informatie over zult ontvangen. De gevraagde gegevens beperken zich tot naam, e-mail en telefoonnummer om jou te kunnen bereiken voor de gevraagde informatie.

Na ontvangst van de gegevens zullen wij vervolgens per e-mail, sms en/of telefoon contact met je opnemen om je te voorzien van de gevraagde informatie.


2. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Gedurende de looptijd van de behandeling en daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar en in de praktijk administratie voor 15 jaar.


3. Beveiliging


Jouw persoonsgegevens zijn veilig. De toevertrouwde gegevens worden met beveiligd met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kun je denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, beveiligde verbindingen en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers.


4. Delen van persoonsgegevens met derden


Hwa Xia Acupunctuur Kliniek verstrekt jouw gegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Hwa Xia Acupunctuur Kliniek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


5.  Recht op inzage, rectificatie, intrekken of wissen van de persoonsgegevens


Graag wijzen we je op de mogelijkheid om op verzoek de door ons opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, in te trekken en/of te laten wissen uit onze database. Stuur hiervoor een e-mail naar info@hwaxia.nl.


5. Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens


Ben je het niet eens met het hierboven omschreven privacyverklaring of de manier waarop wij omspringen met jouw gegevens? Je hebt dan het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via https: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.


Dit privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast. We raden je aan het privacyverklaring regelmatig te raadplegen.


.

bottom of page